Archive for Tháng Mười Hai 2006

Xmas Afternoon!

Tháng Mười Hai 24, 2006

The Island is bobbing inside the fog. The sheets of fog quietly and slowly drop the real and unreal into the soul. The lonely colours are floating in the sky. Xmas comes from the children’ eyes.

Only me, attending the ceremony of a church. Could not remember even the sentence learnt by heart. Hurriedly hide myself inside the hymn’s melody. Raise the eyes to God, feeling the life is too immense. You are so far away. The time seems stopping from 4 directions of the universe. The philosophy slightly floats inside the imagination. Feeling moved about STAYING or GOING HOME.

“Hark, the herald angles sing” – The only recessional hymn that I could sing. Closing the book, fret intensively about the innermost feeling. Directing towards the little town, opening the soul together with the fog…

Đảo Quốc bồng bềnh trong khói sương. Từng áng sương mờ cứ lặng thầm thả vào hồn người những hư và thực. Trời lãng đãng những mãng mầu cô lẻ. Giáng sinh về trong từng ánh mắt trẻ thơ.

Chiều một mình dự lễ Nhà Thờ. Không nhớ nỗi một câu Kinh đã thuộc. Vội vã nép mình vào từng giai điệu Thánh Ca. Ngước mắt nhìn Chúa, thấy đời mênh mông lắm. Người xa xôi đến vô cùng. Bốn cõi Thiên Hà thời gian như ngừng chảy. Triết lý nhè nhẹ trôi trong trí tưởng. Chạnh lòng những Ở và Đi.

“Hark, the herald angles sing” – Bài kết của buổi Lễ mà mình có thể hát. Gấp trang sách lại, sao cứ mãi vấn vương một nỗi niềm. Hướng về phố nhỏ, mở lòng cùng áng sương bay…